Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Kapsētu apsaimniekošana

 

http://iecavasdzks.lv/files/20150512v8/Interreg.jpg

Iecavas novadā ir veikta 10 kapsētu digitalizācija. Elektroniskā formātā dati par Baložu, Jaunkalniņu, Jaundedžu, Kraukļu, Pleču, Rumbu, Sila, Smedes, Stīveru un Upuru kapiem  ir apskatāmi tīmekļvietnē www.cemety.lv

Joprojām ir iespēja papildināt datubāzi ar tekstuālu informāciju un fotogrāfijām.  Sīkāka informācija pie Sarmītes Avotas   sarmite.avota@iecavasdzks.lv

Kapsētu digitalizācija veikta Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-437  "Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos" (DIGITAL CEMETERY) ietvaros.  

Projekta partneri Biržu rajona pašvaldība (LT), Iecavas, Rundāles un Neretas pašvaldības (LV). Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 100 274,51 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 85 233,33 EUR. Projekta kopējais finansējums ir 485 054,92 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums - 412 296,66 EUR.

  2021-03-03


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” kapsētu apsaimniekošanu veic kopš 2008.gada. Kapsētu apsaimniekošanu koordinē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” dārzkopības speciāliste Sarmīte Avota.

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”apsaimniekošanā ir šādas Iecavas novada atvērtas kapsētas:

Nr.

Nosaukums

1.

Sila kapi

2.

Gruzduļu kapi

3.

Jaundedžu kapi

4.

Upuru kapi

5.

Stīveru kapi

6.

Smedes kapi

7.

Baložu kapi

8.

Pleču kapi

9.

Misas kapi

10.

Kraukļu kapi

11.

Jaunkalniņu kapi

12.

Rumbu kapi

13.

Raņķu kapi