Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1.

Atalgojuma politikas principi

Pastāvīgi

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" atalgojuma politikas principi

2.

Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati

1 x ceturksnī

2022.gada sešiem mēnešiem

2022.gada trim mēnešiem

3.

Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati

1 x gadā

2021.gads

2020.gads

2019.gads

4.

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā darba kārtība un lēmumi

Pastāvīgi

2022.gada 1.jūnija sapulce.

2022.gada 6.aprīļa sapulce.

5.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" organizatoriskā struktūra

6.

Statūti

Pastāvīgi

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" statūti


Vēsture

SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" izveidota 2001.gada 20.februārī ar Iecavas pagasta padomes lēmumu "Par Iecavas pagasta pašvaldības uzņēmuma "Dzīvokļu komunālās saimniecības pārvalde" un Iecavas pagasta pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Biolauks" pārveidošanu, apvienojot tos statūtsabiedrībā - Iecavas pagasta pašvaldības SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība".

Sakarā ar Iecavas pašvaldības SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" reģistrēšanu LR Komercreģistrā 2004.gada 30.aprīlī mainīts uzņēmuma statuss uz SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība."

Uzņēmums ir Iecavas novada Domes kapitālsabiedrība, kas izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas, ūdenssaimniecības, atkritumsaimniecības, zaļās teritorijas un kapsētu kopšanas un uzraudzības nozarēs, vienlaikus piedāvājot remonta un dažadu citu speciālistu pakalpojumus.

SIA "Dīvokļu komunālā saimniecība" komercdarbības veidi:

  • ūdens ieguve, atīrīšana un apgāde;
  • notekūdeņu savākšana un attīrīšana;
  • atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus);
  • ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;
  • kapsētu apsaimniekošana;
  • apzaļumošana un labiekārtošana;
  • maksas pakalpojumi.