Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Jaunumi

 

 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē:

no 2022.gada 25.augusta klientiem tiek piedāvāta iespēja komunālo pakalpojumu rēķinus apmaksāt VAS “Latvijas Pasts”  Iecavas pasta nodaļā.

Turpmāk komunālo pakalpojumu rēķinus var apmaksāt:

 • VAS “Latvijas Pasts” Iecavas pasta nodaļā (arī citās pasta nodaļās);
 • “MAXIMA” veikalu kasēs.

Par komunālajiem pakalpojumiem var norēķināties, uzrādot SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” rēķinu ar svītru kodu.

Apmaksājot komunālo pakalpojumu rēķinu, gan VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļās, gan „Maxima” veikalos, komisijas maksa 0,50 eiro.

Maksājumu var veikt, iemaksājot gan skaidru naudu, gan maksājot ar norēķinu karti.

2022-08-24


 

Esi atbildīgs!

Pakalpojumus var saņemt epidemioloģiski nedrošā vidē!

✅ Neapdraudi pārējos un nenāc uz tirgus laukumu, ja jūties slims.

✅ Paliec mājās, ja tev noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

 

✅ Aicinām tirgus teritorijā ievērot vismaz 2m distanci no visiem, ar ko nedzīvo kopā.

 

✅ Aicinām tirgus teritorijā lietot sejas maskas.

✅ Sejas maskas aicinām lietot gan tirgus laukuma apmeklētājiem, gan pārdevējiem!

 

✅ Atceries, ka pareiza sejas maskas lietošana paredz - maska aizsedz muti un degunu.

✅ Atceries, ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu – tīru un sausu.

✅ Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti.

✅ Ievēro roku higiēnu.

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē:

 paaugstinot tarifu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, 

no 2022.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

19,27 EUR/m3 (bez PVN) 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas pagastā – 19,27 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 9,12 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 10,15 EUR/m3.                                                                                                                       

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.12.2021.-31.12.2021.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.01.2022.

(EUR ar PVN)

 Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

3,11

3,27

 Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

5,34

5,59

 Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

8,01

8,40

 Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

14,69

15,39

 Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

17,13

17,96

 Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

22,25

23,32

 Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

24,48

25,65

 Atkritumu maisa (tilpums 60 l) izvešanas maksa

1,95

2,05

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ATGĀDINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

Rēķinu sagatavošana  neapsaimniekojamām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurām SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” nodrošina tikai komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi, kanalizācijas pakalpojumus, sadzīves atkritumu savākšanu) pakalpojumu sniedzējs nosaka maksu par 1(viena) rēķina sagatavošanu (sadalīšanu) neapsaimniekojamo māju dzīvokļiem - 1,85 EUR.

Rēķinu piegāde ar pasta starpniecību visiem - gan apsaimniekojamās, gan neapsaimniekojamās mājās 1,50 EUR.

2021-11-30


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē:

paaugstinot Dabas resursu nodokļa likmi Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, 

no 2021.gada 1.janvāra

 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

16,93 EUR/m3 (bez PVN)

(līdz 2020.gada 31.decembrim  - 16,26 E UR/m3 bez PVN)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā – 16,93 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 8,39 EUR/m3.                                                                                                                      

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.01.2020.

(EURar PVN)

Maksa  no 01.01.2021.

(EURar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,76

2,87

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,72

4,92

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

7,08

7,38

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

12,98

13,52

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

15,15

15,78

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

19,67

20,49

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

21,65

22,54

2020-12-08


Paziņojums par tarifa projektu

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 43603016206, Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, izstrādāja un 2020.gada 23. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  padomes 2016.gada 14.janvāra  lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, ievērojot regulatora padomes 2010.gada 14.jūlija lēmumu Nr.1/12 „Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN) **

Piedāvātais tarifs
(bez PVN) **

Tarifa palielinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

0,71 EUR/m3

0,76 EUR/m3

 7,1 %

Kanalizācijas pakalpojumi

1,57 EUR/m3

1,86 EUR/m3

18.5 %

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu un tarifu projektā iekļauto Kohēzijas fonda līdzfinensētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā” kredīta pamatsummas atmaksu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, LV-3913, no plkst. 9:00 līdz 16:00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 13:00), iepriekš sazinoties ar ūdenssaimniecības vadītāju Jāni Nitišu pa tālr. 29293932 vai ekonomisti Ināru Lokšinu pa tālruni 28768306.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Edvarta Virzas ielā 21a, Iecavā, LV-3913, e-pasta adrese udenss@apollo.lv, faksa numurs 63963955, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

2020-04-03


 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē,

ka pamatojoties uz Iecavas novada domes 2019.gada 29.oktobra sēdes lēmumu,

no 2020.gada 1.janvāra

apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

16,26 EUR/m3 (bez PVN)

(līdz 2019.gada 31.decembrim  - 15,84 EUR/m3 bez PVN)

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā – 16,26 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 7,72 EUR/m3.

Maksas izmaiņas saistītas ar Dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

                 

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.03.2019.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.01.2020.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,69

2,76

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,61

4,72

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

6,91

7,08

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

12,66

12,98

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

14,77

15,15

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

19,17

19,67

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

21,09

21,65


2020-01-02 


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē,

ka ar Iecavas novada domes 2019.gada 29.janvāra sēdes lēmumu,

no 2019.gada 1.marta

apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

15,84 EUR/m3 (bez PVN)

(līdz 2019.gada 28.februārim  - 14,70 EUR/m3 bez PVN)  

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā – 15,84 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 7,30 EUR/m3.

Maksas palielinājums saistīts ar sadzīves atkritumu apglabāšanas cenas palielināšanu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

 

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.07.2018.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.03.2019.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,49

2,69

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,27

4,61

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

6,40

6,91

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

11,74

12,66

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

14,63

14,77

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

17,79

19,17

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

19,57

21,09


2019-01-29


 Iecavas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Iecavas novada dome 2017.gada 12.septembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.12 “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā iedzīvotāji var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, līdzfinansējuma piešķiršanas un saņemšanas noteikumus, pieteikuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī lēmuma pārsūdzēšanas un atcelšanas kārtību.

Atbilstoši noteikumiem līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Iecavas novada administratīvajā teritorijā (vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas), un dzīvokļu īpašnieku kopības pašvaldības teritorijā esošam īpašumam.

Pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai tiek piešķirts 10 EUR (desmit euro) apmērā par vienu garuma metru pieslēguma izbūvei, 30 EUR (trīsdesmit euro) apmērā par vienu skataku, bet ne vairāk kā 750 EUR (septiņi simti piecdesmit euro) apmērā par pieslēgumu.

Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja ir izpildītas šādas prasības:

 •  nekustamais īpašums atrodas Iecavas novada administratīvajā teritorijā
 • pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu (ciema robežās) jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā (līdz 100 metriem) šim nekustamajam īpašumam
 •  persona jau ir izbūvējusi pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai un ir to reģistrējusi Mērniecības datu centra datu bāzē pēc 2017.gada 31.decembra

Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

 • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve
 • iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve
 • esošās komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā)
 • jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei
 •  pieslēgšanās pie centralizētās kanalizācijas sistēmas 5 (piecus) gadus pēc pašvaldības ielas vai ceļa pārbūves vai atjaunošanas, izņemot gadījumus, ja pieslēgšanās notiek ar caurdures metodi, nebojājot ielas vai ceļa segumu. Šādos gadījumos pirms projektēšanas darbu uzsākšanas saņemama pašvaldības izpilddirektora atļauja

Pretendents, kurš atbilst kādam no zemāk minētajiem kritērijiem, viena nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai nodrošina pašvaldība.

 • pretendentam ir piešķirts trūcīgās personas statuss
 •  pretendentam ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss
 • pretendentam ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz trīs nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Iecavas novada administratīvajā teritorijā
 • pretendentam ir apgādājamais ar 1. vai 2.grupas invaliditāti
 • pretendents ir ar 1. vai 2. grupas invaliditāti
 • pretendents ir politiski represēta persona
 • pretendents ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks
 • pretendents ir Afganistānas kara dalībnieks
 • pretendents ir Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks
 • pretendents ir vientuļais pensionārs, kuram nav bērnu un citu apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums

Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz pašvaldībā:

 •  iesniegumu (iesnieguma paraugs ir pievienots noteikumiem kā pielikums)
 • nekustamā īpašuma piederību apliecinošu dokumentu. Dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, iesniedzama, ja dokumentu nevar iegūt pati pašvaldība
 • dzīvokļu īpašnieku kopība pašvaldībā iesniedz dokumentu (kopīpašnieku lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma izbūves nepieciešamību un noteiktas personas pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
 • dokumenta kopiju, kas apliecina pretendenta vai viņa ģimenes locekļu atbilstību kādai no augstāk norādītajai kategorijai. Dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, iesniedzama, ja dokumentu nevar iegūt pati pašvaldība
 • Būvniecības likumā noteikto dokumentāciju, kā arī dokumentus, kas apliecina projektēšanas darbu apmaksu, un sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvdarbu tāmi. Iepriekš minētie dokumenti obligāti ir iesniedzami tiem pretendentiem, kas pretendē uz noteikto pašvaldības līdzfinansējumu. Savukārt personas, kas atbilst kādai no augstāk norādītajai kategorijai – šie dokumenti iesniedzami tikai tad, ja tādi ir

Pieteikumi iesniedzami no 31.07.2018. Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā Skolas ielā 4-40 līdz 31.08.2018. plkst. 14.00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi dome@iecava.lv, vai pa pastu uz adresi Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913, līdz 31.08.2018.

Pašvaldības kopējais līdzfinansējuma apmērs 2018.gadam ir 8000 EUR.

Aicinām ar noteikumiem iepazīties pašvaldības mājaslapas www.iecava.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošie noteikumi.

http://www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/normativie_akti_un_planosanas_dokumenti/saistosie_noteikumi/

 

2018-07-17

 


 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē,

ka no 5.jūlija SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” piedāvā saviem klientiem iespēju komunālo pakalpojumu rēķinus apmaksāt „Maxima” veikalu kasēs.

Par komunālajiem pakalpojumiem var norēķināties jebkurā “Maxima” veikalā visā Latvijā, uzrādot SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” rēķinu ar svītru kodu. Apmaksājot komunālo pakalpojumu rēķinu „Maxima” veikalos, komisijas maksa ir 0,50 eiro. Maksājumu varēs veikt gan iemaksājot skaidru naudu, gan maksājot ar norēķinu karti.

 

2018-07-12

 SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē,

ka ar Iecavas novada Domes 2018.gada 29.maija sēdes lēmumu no 2018.gada 1.jūlija

apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa -

14,70 EUR/m3 (bez PVN)

(līdz 2018.gada 30.jūnijam - 15,70 EUR/m3 bez PVN)

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā - 14,70 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 6,16 EUR/m3.

Maksas samazinājums saistīts ar sadzīves atkritumu apglabāšanas cenas samazināšanu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

 

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.01.2018.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.07.2018.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,66

2,49

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,56

4,27

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

6,84

6,40

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

12,54

11,74

Konteinera 0,9 m3 izvešanas maksa

17,10

16,01

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

19,00

17,79

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

20,90

19,57


2018-05-30logo


KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE ROBEŽU UN ZEMGALES IELĀS


           SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 2018.gada 19.martā noslēdza līgumu ar personu apvienību “SIA “Būvuzņēmēju apvienība” un SIA “Kvintets M”” par kanalizācijas pašteces tīklu, kanalizācijas spiedvadu, kanalizācijas sūkņu staciju, dzeramā ūdens apgādes tīklu un māju pievadu izbūvi.


          Pēc būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo dokumentu saskaņošanas, 2018.gada 2.maijā uzsākās būvdarbi Robežu ielā un 21.maijā tika uzsākti darbi Zemgales ielā. Plānots, ka būvdarbi abās ielās risināsies visu jūlija mēnesi.


          Pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem darbi raiti rit uz priekšu, bet būvdarbu grunts nomaiņai nepieciešamais drenējošās smilts slānis pastiprināti put, kas traucē apkārtējo māju iedzīvotājiem.  Tuvākajā laikā ir plānots sakārtot skartos, pārraktos ceļu posmus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtāku pārvietošanos pa ielām.


          Skarto ielu daļu pilnvērtīga atjaunošana ar asfalta segumu tiks veikta rudenī, pēc iebūvēto cauruļvadu tehniskajām pārbaudēm.

 

2018-05-30

 


 

UZSĀKTA PROJEKTA “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA IECAVĀ, 2.KĀRTA” REALIZĀCIJA

 

        SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 2017.gadā ir sagatavojusi un iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta”. 2017.gada 28.novembrī ir noslēgts līgums par projekta ar identifikācijas numuru Nr. 5.3.1.0/17/I/016 realizāciju.

 

         Projekta mērķi ir kvalitatīvas un mūsdienīgas dzīves vides nodrošināšana, kas tiks sasniegta, realizējot notekūdeņu savākšanas tīklu paplašināšanu, vides piesārņojuma samazināšana Iecavas aglomerācijā, kā arī visu Iecavas aglomerācijas iedzīvotāju radīto notekūdeņu savākšana un nogādāšana uz atbilstošu attīrīšanas vietu.

 

      Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt aptuveni 11 km jaunus kanalizācijas tīklus un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacija. Jaunie kanalizācijas tīkli nodrošinās drošu, centralizētu notekūdeņu novadīšanu 1833 Iecavas iedzīvotājiem. No kopējām izmaksām 1 874 760,00 EUR būs Eiropas Savienības līdzfinansējums. Visu kanalizācijas tīklu izbūve paredzēta 2018. un 2019. gadā.

 

       2018.gada 13.februārī SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” tika saņemti divi būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību darbu piedāvājumi, bet 2018.gada 19.februārī tika saņemti pieci projektā paredzēto būvdarbu piedāvājumi. Šobrīd iepirkumu komisijas veic saņemto piedāvājumu vērtēšanu un atbilstošāko pretendentu izvēli. 2018.gada martā ir plānots noslēgt līgumus ar uzvarējušajiem pretendentiem un jau šogad veikt lielu daļu kanalizācijas sistēmas paplašināšanas darbus Iecavā.

2018-02-27

 


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” atvainojas visiem ABONENTIEM,

kuri 2014.gada 15. un 16.janvarī veica maksājumus SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” kasē par apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem par 2013.gada decembra menesi.

Sakarā ar izmaiņām pakalpojumu uzskaites sistēmā, pārejot no latiem uz EURO, pakalpojumu uzskaites programmas aprēķins nesakrita ar rēķinos norādīto summu un iekasēta programmas aprēķinātā summa (lielāka vai mazāka).

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” apliecina, ka rēķinos norādītā summa ir pareiza. Starpiba no iekasētās summas, kas lielāka par rēķinā norādīto summu tiks uzskaitīta kā avanss, bet starpība no iekasētās summas, kas mazāka par rēķinā norādīto summu tiks pievienota rēķinam par 2014.gada janvāra mēnesi.

Neskaidrību gadījumā zvanīt valdes loceklim J.Feldmanim, mob.tālr.29124408.


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka no 2014. gada 1.februāra par 2,9% palielināsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Iecavas novadā.

Saskaņā ar dabas resursu nodokļa likmes maiņu (pēc 2013.gada 6.novembra grozījumiem Dabas resursu nodokla likuma), palielinās maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotajā poligonā „Grantiņi”, kur visus Iecavas novada savāktos sadzīves atkritumus deponē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.

Šo izmaiņu rezultātā no 2014.gada 1.februāra ir noteikts jauns tarifs par 1 m3 cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” klientiem.

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido tris daļas:

 • sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa; 
 • sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA „Zemgale Eko” atkritumu poligonā „Grantiņi”;
 • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifa SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa netiek mainīta.

Maksas palielinājums ir saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi”, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvarī. 

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Līdzšinējā maksa /LVL ar PVN/

Jaunā maksa /LVL ar PVN/

Jaunā maksa /EUR ar PVN/

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

2,23

2,29

3,27

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

3,34

 

3,44

 

4,90

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

6,13

6,31

8,98

Konteinera 0,9 m3 izvešanas maksa

8,36

8,60

12,25

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

9,29

9,56

13,60

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

10,22

10,52

14,96


Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ikmeneša maksa par atkritumiem palielināsies aptuveni par trīs santīmiem, bet tas var mainīties atkarībā no mājas kopējo izvesto atkritumu daudzuma un dzīvoklī deklarēto cilvēku skaita.