Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Aktuāli


KLIENTU IEVĒRĪBAI! 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II.kārta”, projekta ietvaros 2020.gadā būvuzņēmēji ir izbūvējuši ūdensvada tīklus vairāku kilometru garumā -  Zemgales rajons 2.posms un Zemgales rajons 3.posms (ielas starp Iecavas upi, Stelpes šoseju un Rīgas ielu).

Lai nodotu ekspluatācijā izbūvētos ūdensvada tīklus, nepieciešams veikt to skalošanu un dezinfekciju. Veicot ūdensvada tīklu dezinfekciju, daļēji tiek dezinficēti arī esošie tīkli. Tas var radīt nelielu dezinfekcijas līdzekļu palieku esamību dzeramajā ūdenī. TAS NAV KAITĪGI veselībai. Ja ievērojiet neierastu ūdens smaržu (pēc hlora), ūdeni pirms lietošanas uzturā nepieciešams uzvārīt, kā arī ziņot SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”. Sakarā ar ūdensvadu skalošanu un dezinfekciju, iespējami ūdens piegādes traucējumi (spiediena samazināšanās tīklos un īslaicīgi ūdens piegādes pārtraukumi).

Skalošanas un dezinfekcijas darbi turpināsies laika periodā no 2020.gada 27.jūlija līdz 1.oktobrim.  

2020-07-23 


UZMANĪBU!

Atkritumu izvešana Zālītē tiek pārcelta no 24.jūnija uz 25.jūniju.

2020-06-10 


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”

kases darba laiks jūnijā

10.06., 17.06. un 25.06.

no plkst. 8.00- 13.00


2020-06-10


UZMANĪBU!

Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar koronavīrusa izplatību,  no šī gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim:

1)       tiek pārtraukta izbraukumu tirdzniecība sestdienās un svētdienās Iecavas tirgū*;

2)       tiek pārtraukta klientu apkalpošanu kasē. Lūdzam veikt maksājumus, izmantojot kredītiestāžu internetbankas*;

3)      tiek atceltas plānotās kopsapulces (iedzīvotāju, dzīvokļu īpašnieku) u.c. publiskie pasākumi.


*Pārskaitījumus veikt uz norēķinu kontiem:

AS „Swedbank”, konta Nr. LV73HABA0551030958969

AS "Citadele", konta Nr. LV10PARX0019001660001

AS "Luminor Bank", konta Nr. LV53RIKO0002930247416

2020-03-13


 

UZMANĪBU!

KLIENTU IEVĒRĪBAI!

 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka 2020.gada 1.janvārī atkritumu izvešana nenotiks. Atkritumus izvedīs 2.janvārī.

 

 2019-12-23


 

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē,

ka pamatojoties uz Iecavas novada domes 2019.gada 29.oktobra sēdes lēmumu,

no 2020.gada 1.janvāra

apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

16,26 EUR/m3 (bez PVN)

(līdz 2019.gada 31.decembrim  - 15,84 EUR/m3 bez PVN)

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Iecavas novadā – 16,26 EUR/m3 (bez PVN) veido maksa par atkritumu savākšanu 8,54 EUR/m3 un atkritumu apglabāšanu 7,72 EUR/m3.

Maksas izmaiņas saistītas ar Dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajā sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā un poligonā „Brakšķi”, kas atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Maksa  no 01.03.2019.

(EUR ar PVN)

Maksa  no 01.01.2020.

(EUR ar PVN)

Konteinera 0,14 m3 izvešanas maksa

2,69

2,76

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

4,61

4,72

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 6,91

7,08

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

12,66

12,98

Konteinera 0,77 m3 izvešanas maksa

14,77

15,15

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

19,17

19,67

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

21,09

21,65


2019-11-05


SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" informē Iecavas novada iedzīvotājus, kas saņem ūdeni daudzdzīvokļu mājās.

Daudzdzīvokļu mājā patērētā ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdens skaitītājiem, kas uzstādīti dzīvokļos un ar kopējo ūdens skaitītāju, kas uzrāda kopīgo attiecīgai mājai piegādāto ūdens daudzumu. Kopējā ūdens skaitītāja rādījums ik mēnesi tiek salīdzināts ar atsevišķos dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumu summu.

Ja veidojas starpība starp mājas kopējo ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļu īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo dzīvokļu skaitam.

Lai ūdens patēriņa starpība, kas tiek sadalīta starp dzīvokļu īpašumiem, un kas palielina maksājumu par patērēto ūdeni, būtu pēc iespējas mazāka, nepieciešams precīzi nolasīt ūdens skaitītāja rādījumus, kā arī regulāri un savlaicīgi tos iesniegt SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.

Šajā sakarā aicinām Iecavas novada iedzīvotājus, kas saņem ūdeni daudzdzīvokļu mājās:

katra mēneša pēdējā dienā nolasīt dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumus  norādot arī visus ciparus aiz komata;

-  nolasītos skaitītāju rādījumus paziņot SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 3.datumam pa telefonu 63941668, 63942800,  63941686 vai ievietojot rādījumu lapiņu speciālā kastītē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība" 1.stāva kāpņu telpā vai pa e-pastu rekini@iecavasdzks.lv vai WEB kabinetā (informācija kasē).

Vienlaicīgi aicinām iedzīvotājus savlaicīgi un pilnā apmērā apmaksāt no SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” saņemtos pakalpojumus.

 

2019-01-29


 

UZMANĪBU!

KLIENTU IEVĒRĪBAI!

Ar 2019.gada 3.janvāri SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" maksājumus var veikt uz kontiem:

A/S Luminor Bank LV53RIKO0002930247416

A/S Swedbank LV73HABA0551030958969

A/S Citadele LV10PARX0019001660001

Pārtraukta kontu darbība:

A/S PrivatBank LV79PRTT0260019756200

A/S NorvikBank LV26LATB0002210089446

2019-01-04


Sadarbība ar SIA "Julianus Inkasso Latvija"

Sākot ar 2018. gada novembri, esam uzsākuši sadarbību ar parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēju SIA "Julianus Inkasso Latvija". Turpmāk, saistību neizpildes gadījumā, ziņas par parādu tiks nodotas SIA "Julianus Inkasso Latvija". Aicinam maksājumus veikt savlaicīgi!

Informācija par SIA "Julianus Inkasso Latvija" ir atrodama šeit:

www.julianusinkasso.lv

2018-12-10


Sadarbība ar AS "Kredītinformācijas birojs"

Sākot ar šo gadu esam uzsākuši sadarbibu ar AS "Kredītinformācijas birojs"  un turpmāk saistību neizpildes gadījumā  ziņas par parādu tiks nodotas AS "Kredītinformācijas birojs"  informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu,  nodotu informāciju trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtēšanai vai to kredītrisku pārvaldībai.

Informācija par AS "Kredītinformācijas birojs" ir atrodama šeit:

www.kib.lv

Informācija par Jūsu kredītvēsturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama šeit:

www.manakreditvesture.lv

2016-03-04